Υπολογίζουμε τον άνθρωπο

Η ISON Psychometrica προσφέρει από το 1991 υπηρεσίες Συμβούλου Επιχειρήσεων, Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Παράλληλα δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, στάθμιση και έκδοση ψυχομετρικών τεστ.

Για να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις κάθε είδους Οργανισμών, η ISON προσφέρει σε πολυεθνικούς και ελληνικούς, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, στοχευμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με τον ανθρώπινο παράγοντα στο εργασιακό περιβάλλον.

Για πάνω από 10 χρόνια η ISON έχει υλοποιήσει στην Ελλάδα όλα τα έργα της Challenger Gray & Christmas, που επινόησε την Εργασιακή Ανατοποθέτηση, της Right Management, της HDA και άλλων διεθνών εταιριών Συμβούλων Διαχείρισης της Αλλαγής και Εταιρικής Επικοινωνίας.

Εκτός από την παροχή υπηρεσιών Συστημικού Συμβούλου, η ISON είναι market maker στην έκδοση & διάθεση ψυχολογικών τεστ, στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό & τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, ενώ παράλληλα διοργανώνει εξειδικευμένες επαγγελματικές εκπαιδεύσεις για όλα τα αντικείμενα ενασχόλησής της.

Στην έκδοση τεστ συνεργάζεται κατ’ αποκλειστικότητα με κορυφαίους φορείς διεθνώς, όπως τα πανεπιστήμια Minnesota και Harvard. Επιπλέον διαθέτει πάνω από 420 τεστ σε συνεργασία με τη Society for Human Resource Management, το μεγαλύτερο φορέα στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού στον κόσμο. Περισσότερα για την ISON θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Κάθε ένα από Ψυχομετρικά τεστ που διαθέτει η ISON είναι μια αυστηρά δομημένη, συστηματική και σταθμισμένη επιστημονική μεθοδολογία για την ασφαλή και ακριβή πρόβλεψη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Οι περιοχές που καλύπτουν τα τεστ πού διαθέτει η ISON περιλαμβάνουν:

  • Τεστ Προσωπικότητας, που εξετάζουν τον τρόπο που σκέπτεται και αντιδρά το άτομο στις διάφορες καταστάσεις.
  • Τεστ Ικανοτήτων, που αφορούν στη φυσική ευκολία των ανθρώπων να κάνουν κάποια πραγματα.
  • Τεστ Δεξιοτήτων, που αφορούν στην ευχέρεια που έχει αποκτήσει κάποιος να διεζάγει συγκεκριμένες εργασίες.
  • Τεστ Αξιών, που αφορούν στα κίνητρα των επιλογών που κάνουν οι άνθρωποι στη ζωή τους.
  • Τεστ Ενδιαφερόντων, που αφορούν στις δραστηριότητες που είναι περισσότερο ελκυστικές για κάποιον.
  • Τεστ Ψυχοπαθολογίας (κλινικά εργαλεία): που αφορούν στη διερεύνηση πιθανής παθολογίας της προσωπικότητας και χρησιμοποιούνται στην επιλογή για ευαίσθητες θέσεις εργασίας (ένοπλοι, χειριστές μέσων μαζικής μεταφοράς κλπ).
  • Τεστ Ευφυϊας
  • Για τα προγράμματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού προσφέρεται η μόνη ολοκληρωμένη συστοιχία τεστ, το e-mellon, κατάλληλη για νέους από 14 ετών.

Γίνετε Εξεταστής Συμπλήρωση Τεστ